Філологічний факультет

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Освітні програми

Перший (бакалаврський) рівень
Середня освіта (Українська мова і література) ▼
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) ▼
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціалізацією 014.021 Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)
Другий (магістерський) рівень
Середня освіта (Українська мова і література) ▼
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література)
Середня освіта (Мова і література(англійська)) ▼
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))
Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) ▼
Освітньо-професійна програма «Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова)» другого (магістерського) рівня вищої освіти за предметною спеціальністю 014.01 Середня освіта (Українська мова і література) та додатковою предметною спеціальністю 014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська))
Культурологія ▼
Освітньо-професійна програма Культурологія другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 034 Культурологія