Філологічний факультет

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Кафедра української мови і літератури

Історія кафедри

Кафедру української мови і літератури на філологічному факультеті створенo 2006 року. Її мета – забезпечення підготовки висококваліфікованих спеціалістів, розвиток творчого потенціалу студентів, плекання патріотів України, формування духовно багатої особистості, з притаманними їй високою культурою, широким фаховим кругозором, високими моральними ідеалами.

На сьогодні до складу кафедри української мови і літератури входить 12 викладачів, серед яких 4 доктори наук (С.О.Жила, О.О.Лілік, Н.В.Грона, М.І.Степаненко), 4 кандидати філологічних наук, доценти (В.В.Красавіна, О.В.Сазонова, Т.Л.Хомич, Н.С.Степаненко).

Навчальна робота

Кафедра обслуговує освітню програму 014.01 Середня освіта (Українська мова та література) на філологічному факультеті. Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку майбутніх учителів-філологів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формах навчання.

Основними напрямами роботи кафедри української мови і літератури є теоретична й практична підготовка студентів філологічного факультету з циклу літературознавчих і лінгвістичних дисциплін, а також предметів методичного циклу:

 • Вступ до мовознавства
 • Вступ до літературознавства
 • Вступ до спеціальності
 • СУЛМ (Фонетика, Фонологія, Фономорфологія, Орфоепія, Графіка, Орфографія)
 • Історія укр.літ. (Х – ХV ст.)
 • Історія укр.літ. (ХVІ – ХVІІІ ст.)
 • Фольклор України
 • СУЛМ (Лексикологія, Фразеологія, Лексикографія)
 • Історія укр. літ. (І пол. ХІХ ст.)
 • Історична граматика української мови
 • Українська діалектологія
 • Історія видавничої і друкарської справи
 • Типологія помилок
 • Історія укр. літ. (ІІ пол. ХІХ ст.)
 • Основи видавничої і друкарської справи
 • Методика навчання української мови
 • Методика навчання української літератури
 • СУЛМ (Морфеміка, Словотвір, Морфологія)
 • Історія укр. літ. (к. ХІХ поч. ХХ ст.)
 • Шрифтознавство
 • Практикум з виразного читання
 • Верстка
 • СУЛМ (Синтаксис)
 • Історія української мови
 • Історія української літератури та літературної критики (ХХ – ХХІ ст.)
 • Стилістика української мови
 • Риторика
 • СУЛМ (Узагальнювальний курс)
 • Видавничі стандарти і верстувальні системи
 • Методика наукового дослідження (філологічні науки)
 • Спецкурс з методика викладання української мови і літератури 
 • Актуальні проблеми в української літератури ХХ-ХХІ ст.
 • Спецкурс з російської мови і літератури
 • Теорія літератури
 • Методика викладання української літератури у ЗВО
 • Компаративістика
 • Методика викладання української літератури у ЗВО
 • СУЛМ
 • Редагування освітніх видань

Наукова діяльність: загальна інформація, план проведення науково-методичних семінарів

Електронні адреси

Електронна адреса кафедри української мови і літератури  – kafedra.ukr.movu@gmail.com

Електронні адреси викладачів кафедри:

 • Хомич Тетяна Леонідівна – vantrans@ukr.net
 • Лілік Ольга Олександрівна – lilik8383@ukr.net
 • Жила Світлана Олексіївна – kafedra.ukr.movu@gmail.com
 • Сазонова Олена Володимирівна – olena-olena.09@ukr.net
 • Молочко Світлана Рашитівна – molochko_svetlana@ukr.net
 • Грона Наталія Вікторівна – natashagrona@ukr.net
 • Баран Іван Миронович – barrran4@gmail.com
 • Гордієнко Олеся Євгенівна – LesiaHordiienko@gmail.com
 • Курико-Агієнко Віра Дмитрівна – virakuryko@gmail.com

Науково-методичний семінари:

2015-2016 рр.
 1. Сучасний літературний процес: проблема класифікації і періодизації: особливості вивчення у ВНЗ Лілік О.О. вересень, 2015
 2. Особливості підготовки майбутніх учителів української мови до навчання синтаксису складного речення в середній школі Хропата С.І. жовтень 2015
 3. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української мови Красавіна В.В. листопад 2015
 4. Методичний супровід наукової діяльності студентів: від курсової до магістерської Сазонова О.В. грудень 2015
 5. Основні проблеми вивчення фонетики й фонології української мови у ВНЗ Хомич Т.Л. . лютий 2016
 6. Залучення студентів для створення мультимедійного оснащення курсів Шуміло С.М. березень 2016
 7. Силові поля філософії романів Мирослава Дочинця «Горянин», «Вічник», «Світован» Жила С.О. квітень 2016
 8. Діагностика готовності майбутніх учителів української літератури до роботи з теоретико-літературрими поняттями
2016-2017 рр.
 1. 1. Інформаційно-комунікаційні технології як спосіб удосконалення мовної підготовки студентів вищої школи Лілік О.О. вересень 2016
 2. Навчальна автономія в дистанційній освіті вищої школи Борисенко В.В. жовтень 2016
 3. «Використання Інтернет ресурсів у вивченніукраїнської мови». Красавіна В.В. листопад 2016
 4. «Формування читацьких компетенцій засобами навчального діалогу на практичних заняттях з історії української літератури». Сазонова О.В. грудень 2016
 5. Мовлення викладача в контексті мовної норми (лексико-семантичний аспект) Хомич Т.Л. лютий 2017
 6. Складнощі викладання давньої літератури у виші Шуміло С.М. березень 2017
 7. Фольклорні поля у романі Мирослава Дочинця «Вічник» Жила С.О. квітень 2017
2017-2018 рр.
 1. Особливості навчально-методичного забезпечення підготовки майбутніх учителів української літератури до роботи з літературознавчими поняттями Лілік О.О. вересень, 2017
 2. Шляхи вдосконалення мовної підготовки студентів вищої школи Борисенко В.В. жовтень 2017
 3. Упровадження елементів дистанційної освіти в професійну підготовку вчителів української мови і літератури Красавіна В.В. листопад 2017
 4. Формування життєвих компетенцій школяра з опертям на гуманістичний підхід в педагогіці. Сазонова О.В. грудень 2017
 5. Мовлення викладача в контексті мовної норми (граматичний аспект). Хомич Т.Л. .лютий 2018
 6. Використання інтернет-ресурсів під час вивчення давньої літератури в виші Шуміло С.М. . березень 2018
 7. Роль консультацій у викладанні дисциплін літературознавчого циклу Жила С.О. квітень 2018
2019-2020 рр.
 1. Особливості використання креалізованих текстів у професійній підготовці майбутнього учителя української мови і літератури. Лілік О.О. вересень, 2019
 2. Упровадження елементів дистанційної освіти в професійну підготовку вчителя української мови і літератури. Красавіна В.В. жовтень 2019
 3. Формування читацьких компетенцій засобами театральної творчості на практичних заняттях з історії української літератури. Сазонова О.В. грудень 2019
 4. Роль консультацій у викладанні дисциплін літературознавчого циклу.Жила С.О. .лютий 2020
 5. Шляхи вдосконалення мовної підготовки студентів для роботи з учнями. Шуміло С.М. березень 2020.
 6. Нормативні слововживання в сучасній навчально-педагогічній комунікації. Хомич Т.Л. квітень 2020.
2020-2021 рр.
 1. «Її величність – книга: роман-панорама завдовжки у 225 років «Букова земля» Марії Матіос». Жила С.О. протягом року
 2. «Медіаграмотність на уроках української мови і літератури». Лілік О.О. протягом року
 3. «Фемінітивні вияви в українській мові та мовленні: норма й узус». Хомич Т.Л. протягом року
2022-2023 рр.

Склад кафедри

Хомич
Хомич Тетяна Леонідівна

Завідувач кафедри української мови і літератури, кандидат філологічних наук, доцент

Жила
Жила Світлана Олексіївна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури

Лілік
Лілік Ольга Олександрівна

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри української мови і літератури

Сазонова
Сазонова Олена Володимирівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури

Навальна
Навальна Марина Іванівна

Доктор філологічних наук, професор

Грона
Грона Наталія Вікторівна

Доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української мови і літератури

Молочко
Молочко Світлана Рашитівна

Старший викладач кафедри української мови і літератури

Степаненко
Степаненко Микола Іванович

Доктор філологічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки

Гордієнко
Гордієнко Олеся Євгеніївна

Викладач кафедри української мови і літератури

Тимошик
Тимошик Микола Степанович

Професор, доктор філологічних наук

Красавіна
Красавіна Валентина Василівна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови і літератури

Курико
Віра Курико-Агієнко

Викладач кафедри української мови і літератури

Баран
Баран Іван Миронович

Викладач кафедри української мови і літератури

Кашуба

Кашуба Аліна Романівна

Старший лаборант кафедри української мови і літератури

Забезпечення освітнього процесу

Усі файли, що стосуються забезпечення освітнього процесу розміщено за посиланням нижче:

Бакалавр Середня освіта (Українська мова і література) https://drive.google.com/drive/folders/1KSUrYT6pxgkjvhcaipRzHkCqjdBxcBxm

Магістр Середня освіта (Українська мова і література)

https://drive.google.com/drive/folders/17rLnV3zgnJXMYj4etGvaf8OI-KgQw18p

Нормативні документи

Робота зі стейкголдерами

Кафедра української мови і літератури в галузі стейкголдерства співпрацює з Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Чернігівським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського, Управлінням освіти Чернігівської міської ради, школами міста Чернігова та області.

Стейкголдери: