Філологічний факультет

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Склад ученої ради

Стеченко
Стеченко Тетяна Олександрівна

Голова вченої ради філологічного факультету, декан філологічного факультету канд. пед.наук, доцент кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Уланович
Уланович Наталія
Юріївна

Заступник голови вченої ради факультету, заступник декана з навчальної роботи філологічного факультету, старший викладач кафедри іноземних мов

Стельмах
Стельмах Діана Олександрівна

Секретар ученої ради факультету, викладач кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Бирюк
Бирюк Ольга Василівна

Канд. пед. наук, доцент кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Гащенко

Гащенко Анастасія

Студентка спец. 014.02 Середня освіта. Українська мова і література. Другий заступниик глови студенської ради.

Городнича
Городнича Лариса
Віталіївна

Канд. пед. наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Гриценко
Гриценко Ганна Володимирівна

Канд. філ. наук, доцент кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Жила
Жила Світлана Олексіївна

Д. пед. н., проф. кафедри української мови і літератури

Каранда
Каранда Марина Василівна

К. філос. н., доц. кафедри філософії та культурології

Коваленко

Коваленко Галина

Студентка спеціалізації 014.021 Англійська мова та зарубіжна література. Перший заступник голови студентської ради

Колесник
Колесник Олена Сергіївна

Заступник декана з наукової роботи філологічного факультету, д. культурології, проф. кафедри філософії та культурології

Радченко

Радченко Марина Володимирівна

Заступник декана з питань молодіжної політики та іміджевої діяльності філологічного факультету, викладач кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Смоліна
Смоліна Світлана Володимирівна

К.пед. наук, доцент, в.о. завідувача кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Столяр
Столяр Марина Борисівна

Д. філос. н., проф., завідувач кафедри філософії та культурології

Тютюнник

Тютюнник Олена
Миколаївна

К. філос. н., доц. кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Хомич Тетяна Леонідівна

К. філ. н., доцент, завідувач кафедри української мови і літератури