Філологічний факультет

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Кафедра іноземної філології та освітніх технологій

Історія кафедри

1 вересня 1991 р. у складі кафедри іноземних мов (з метою забезпечення підготовки студентів за спеціальністю «Історія та англійська мова» на історичному факультеті) було виокремлено секцію англійської філології. За два роки на базі цієї секції на історичному факультеті – створено кафедру англійської філології.
1 липня 2006 р. в Чернігівському державному педагогічному університеті імені Т.Г. Шевченка відкрився філологічний факультет, і кафедру англійської філології було поділено на кафедру германської філології й кафедру педагогіки та методики викладання іноземних мов. Завідувачем секції, а затим і кафедри англійської філології та кафедри педагогіки та методики викладання іноземних мов упродовж багатьох років працювала кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Бобир. З 1 вересня 2020 року кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Оксана Мацнєва. Становлення і розвиток кафедри германської філології відбувалися під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Оксани Гніздечко, доктора філологічних наук, професора Тетяни Михед, кандидата філологічних наук, доцента Олени Васильєвої і доктора філологічних наук, професора Олексія Борисова.
1 вересня 2023 р. в результаті реструктуризації кафедри були об’єднані та було створено кафедру іноземної філології та освітніх технологій, яку очолила кандидат педагогічних наук, доцент Світлана Смоліна. Кафедра успадкувала напрацьований упродовж 32 років науково-теоретичний, методичний, навчально-виховний та організаційний досвід і продовжує вдосконалювати його.

Навчальна робота

Кафедра забезпечує фахову підготовку майбутніх учителів за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формах навчання за освітніми програмами «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)» , «Середня освіта (Мова і література (англійська)» та «Середня освіта (Українська мова і література)».

Основними напрямами роботи кафедри іноземної філології та освітніх технологій є теоретична й практична підготовка студентів лінгвістичних та літературознавчих дисциплін, а також предметів педагогічного й методичного циклів.

Наукова діяльність

Кафедра має значний науковий потенціал. Дослідження проводять у двох напрямах:

1) методичні та лінгвоcоціокультурні аспекти підготовки вчителя англійської мови та зарубіжної літератури;

2) педагогічні аспекти підготовки вчителя-філолога. Дослідження в межах першого напряму, який тривалий час очолювала екс-завідувач кафедрою доц. С.Л. Бобир, наразі – доц. О.А. Мацнєва, зорієнтовані на вивчення проблем формування сучасної полікультурної багатомовної особистості вчителя іноземних мов. Зміст досліджень висвітлюють у наукових публікаціях, а їх результати реалізують під час розробки навчально-методичних матеріалів для підготовки майбутніх учителів, які використовують в навчальному процесі.

У межах другого напряму, який очолює доц. О.М. Тютюнник, почала формуватися наукова школа, що досліджує педагогічні аспекти підготовки вчителя-філолога. У центрі уваги представників школи – роль чинників педагогічного впливу на особистість студента мовного педагогічного закладу вищої освіти.
З 2003 року кафедра щорічно організовує та проводить міжнародну науково-практичну конференцію, основними напрямками роботи якої є філософські, культурологічні, літературознавчі, лінгвістичні, педагогічні та методичні аспекти іншомовної освіти у глобалізованому світі. За результатами роботи конференції щорічно публікують випуск фахового видання «Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки».
З 2009 року кафедра щорічно організовує та проводить Усеукраїнську науково-практичну конференцію молодих науковців «Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти». За результатами роботи конференції щорічно публікують збірку тез доповідей.

Склад кафедри

Смоліна
Смоліна Світлана Володимирівна

В.о. завкафедри іноземної філології та освітніх технологій, кандидат педагогічних наук

Стеченко
Стеченко Тетяна Олександрівна

Декан, доцент кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Андронік
Андронік Наталія Павлівна

Кандидат педагогічних наук, кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Бирюк
Бирюк Ольга Василівна

Кандидат педагогічних наук, кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Гергуль
Гергуль Світлана
Миколаївна

К. пед. н., доцент кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Гриценко
Гриценко Ганна Володимирівна

К. філол. н., кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Гайдай
Гайдай Наталія Михайлівна

Викладач кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Деркач
Деркач Наталія Валеріївна

Доцент кафедри іноземної філології та освітніх технологій, кандидат філологічних наук

Літвін
Літвін Ірина Миколаївна

Викладач кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Мацнєва
Мацнєва Оксана Анатоліївна

Доцент кафедри іноземної філології та освітніх технологій, кандидат педагогічних наук

Мойсеюк
Мойсеюк Юлія Миколаївна

Викладач кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Радченко
Радченко Марина Володимирівна

Викладач кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Стельмах
Стельмах Діана Олександрівна

Викладач кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Синяк
Синяк Андрій Олександрович

Викладач кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Тютюнник
Тютюнник Олена
Миколаївна

К. філос. н., доц. кафедри іноземної філології та освітніх технологій

Шакура
Шакура Юлія Олександрівна

Доцент кафедри іноземної філології та освітніх технологій, кандидат філологічних наук

Забезпечення освітнього процесу

Бакалавр Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)

https://drive.google.com/drive/folders/1tbItzdFOKxXMZnV3P1vYXUewxM-35iS5

Магістр Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

https://drive.google.com/drive/folders/1I6MvVdvnyngfuTVJouw3sayLlifzNH8r

Міжнародне співробітництво

Викладачі кафедри регулярно працюють над підвищенням своєї кваліфікації й проходять стажування, у тому числі міжнародне – Hunter College City University of New York, беруть участь у заходах, які організовують TESOL-Ukraine в Україні та німецька спілка викладачів англійської мови MELTA у м. Мюнхен, Німеччина, підтримують наукові зв’язки зі спорідненими факультетами та кафедрами різних ЗВО м. Києва, Вінниці, Івано-Франківська, Житомира, Переяслава, Чернівців та Чернігова. У 2019 р. розпочато співпрацю з ТОВ «Дім Оксфорд Клас» – офіційним екзаменаційним центром Університету Кембридж (Cambridge Assessment English Authorized Exam Centre), ліцензія номер UA009 (Київ, oxfordklass.com). У межах співпраці студенти та викладачі факультету отримують знання щодо структури та процедури іспиту, беруть участь у пробних іспитах B2 First та C1 Advanced, спеціальних семінарах щодо стратегій виконання завдань іспиту, які проводять викладачі екзаменаційного центру.

Нормативні документи

Робота зі стейкголдерами

Процес взаємодії кафедри і стейкголдерів у межах філологічного факультету реалізується через участь останніх на різних етапах освітнього процесу, а саме: ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій під час розробки освітніх програм підготовки фахівців за спеціалізацією 014.021 Англійська мова та зарубіжна література та відповідного навчального плану; укладання угод про співробітництво; проведення навчальної та виробничої (педагогічної) практик у закладах загальної середньої освіти м. Чернігова та Чернігівської області, що відповідають профілю підготовки фахівців, спроможні поділитися багаторічним позитивним педагогічним і методичним досвідом і є потенційними для подальшого працевлаштування здобувачів вищої освіти (спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземних мов №1, спеціалізована загальноосвітня школа з поглибленим вивченням іноземних мов №2, ЗНЗ №3, колегіум №11, ЗНЗ №19, ліцей №22, ЗНЗ №29, гімназія гуманітарного естетичного профілю №31 тощо); участь стейкголдерів в оцінюванні результатів навчальної та виробничої (педагогічної) практик під час підсумкової конференції та обговоренні шляхів удосконалення їх організації та проведення.

У межах профорієнтаційної роботи кафедри викладачі взаємодіють із потенційними абітурієнтами та їхніми батьками – виступають на загальношкільних і класних батьківських зборах, класних годинах, проводять зустрічі й заходи в межах Дня відкритих дверей НУЧК і тижня філологічного факультету.

Угоди про співробітництво

https://drive.google.com/drive/folders/13vsdOLuFg-gk-q3tojmx9shSVx-ze8IW?usp=sharing