Філологічний факультет

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Кафедра іноземних мов

Історія кафедри

У 1961р. в Чернігівському педагогічному інституті (так він тоді називався) було створено секцію іноземної мови. З 1961 по 1965 рік зав. секцією була ст. викл. Роговик Т.Д.
З 1-го вересня 1965 р. в Чернігівському державному педагогічному інституті ім. Т.Г.Шевченка організований факультет підготовки вчителів англійської мови. Набір – 50 чоловік.
З 1 вересня 1965 р. організована в ЧДПІ ім. Т.Г.Шевченка кафедра іноземних мов.
З 1965 по 1966 р. зав. кафедрою була ст. викладач Роговик Т.Д.
Відповідно до наказу Міністерства освіти УРСР № 34 від 20 лютого 1968 р. факультет називається “факультет англійської мови”.
З 1966 р. по 1988 р. кафедру очолював ст. викладач, а пізніше канд. філологічних наук, доц. Градобик М.С.
З 1988 по 1993 р. на посаді зав. кафедри перебувала канд. філологічних наук, доцент Шаволіна С.Н.
З 1993 по 1996 р. кафедру очолював канд. філологічних наук, доц. Куций В.В.
У зв‘язку з відкриттям нової спеціальності “історія та англійська мова” створена у складі кафедри іноземних мов “секція англійської філології”.
У 1993 р. створена кафедра англійської філології.
Відкрита спеціальність “початкове навчання і англійська мова”.
До 1996р. викладачі кафедри забезпечували навчально-виховний процес лише на немовних факультетах (фізико-математичному, індустріально-педагогічному, історичному, хіміко-біологічному, фізичного виховання і початкового навчання).
З 1-го вересня 1996 року кафедру очолювала канд. пед. наук, доц. Іванишина В.П.
З вересня 2009 р. кафедру очолювала канд. пед. наук, доц. Стеченко Т.О.
З 2015 року кафедру іноземних мов очолює кандидат педагогічних наук, доцент Городнича Л.В.
З 2006 року і по сьогодні викладачі кафедри забезпечують викладання іноземних мов для студентів як мовних, так і не мовних спеціальностей.

На кафедрі працює 11 викладачів, серед яких 3 кандидати педагогічних наук, доценти (Городнича Л.В., Торубара О.А., Грицик Н.В.), 2 старші викладачі (Киян І.В., Уланович Н.Ю.) та 6 викладачів (Гавриленко С.В., Кашпур С.І., Лугова А.О., Панзига О. М., Сіроштан Я. Ю., Ушакова Л. І.)

Навчальна робота

Кафедра забезпечує викладання іноземних мов на факультетах університету, а також здійснює мовну підготовку аспірантів. Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку здобувачів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» і «магістр» на денній та заочній формах навчання. Основними напрямками роботи кафедри іноземних мов є практична іншомовна підготовка студентів курсів з вказаних дисциплін; поглиблена теоретична підготовка студентів під час виконання ними курсових робіт з іноземної мови; поглиблена практична підготовка під час проходження магістрами практики на немовних спеціальностях. Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 • -Англійська мова 
 • -Граматика англійської мови
 • -Іноземна мова (General English)
 • -Іноземна мова (Professional English)
 • -Іноземна мова (англійська)
 • -Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням
 • -Іноземна мова (німецька)
 • -Іноземна мова в академічному спілкуванні
 • -Іноземна мова для істориків
 • -Основи наукової комунікації іноземною мовою
 • -Наукова комунікація іноземною мовою
 • -Практика усного та писемного мовлення
 • -Практична граматика
 • -Практичний курс другої іноземної мови (німецької)
 • -Спецкурс з підготовки до ЄВІ
 • -Особливості навчання англійської мови у початковій школі
 • -Німецька мова
 • -Ділова іноземна мова (німецька)
 • -Методика навчання англійської мови в ЗЗСО
 • -Англійська для професійного розвитку
 • -Ділова іноземна мова
 • -Мовний коучінг (англійська)
 • -Англійська для працевлаштування
 • -Особливості кембриджських методів і підходів

Наукова діяльність

Кафедра має значний науковий потенціал. Дослідження проводяться у двох напрямах: «Пріоритетні напрями формування в студентів вищих навчальних закладів професійної іншомовної компетентності» та «Інноваційні методи, прийоми та засоби навчання німецької мови як другої іноземної». Зміст досліджень висвітлюється у наукових публікаціях та методичних рекомендаціях, які використовуються в навчальному процесі. 
Кафедра іноземних мов проводить семінари, воркшопи з проблем з методики викладання іноземних мов на мовних та немовних спеціальностях, використання інформаційних технологій в навчанні, проблеми оцінювання якості мовної підготовки майбутніх вчителів та викладачів, організація дистанційного навчання іноземної мови. Члени кафедри беруть участь у міжнародних проєктах, тренінгах, науково-практичних конференціях.
Усі члени кафедри мають облікові записи у Google академії та ORCID. Кафедра іноземних мов з грудня 2017 року встановила зв’язки з міжнародною організацією DAAD та за її підтримки проводить науково-методичні семінари для викладачів ЗВО та вчителів шкіл. Викладачі кафедри є членами громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «Тісол-Україна» (TESOL-Ukraine), міжнародної філії TESOL, Inc

Грантова Діяльність

 • Городнича Л.В. Участь у грантовій програмі “Інфомедійна грамотність: навчись сам – навчи інших” міжнародного проєкту «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», що реалізується Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) за підтримки Посольств Великої Британії та США в Україні у партнерстві з Міністерством освіти і науки України й Академією Української Преси. Грантова угода № FY21-L2D-Ed-FAA-CHE (2020 – 2021р.р.).
 • Городнича Л.В. Участь у міжнародному науково-педагогічному проєкті NETTING – 101127022 – GAP-101127022, який отримав грантову підтримку за програмою Еразмус+, напрямок ЖАН МОНЕ. Тривалість проєкту 26 місяців, починаючи з 1 вересня 2023 року.
 • Грицик Н.В. Участь у міжнародному освітньому гранті «Pre-Service English Teacher Methodology Program for Pedagogical Universities» за програмою сприяння Міжнародної благодійної організації «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні» та підтримки Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та Міністерства освіти і науки України (з грудня 2021 року і по теперішній час);
 • Грицик Н.В. Участь у міжнародному освітньому гранті  Online course «Peer Development of Language Learning Tools» в колоборації з Osnabruck University (вересень–грудень, 2022);
 • Грицик Н.В. Робота  гостьовим лектором у ЗВО країни, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, а саме у UNIBIZ (Bolzano, Italy) (червень-вересень, 2022р).
 • Торубара О.А. Стипендіат Британської академії наук. Наукове стажування в якості запрошеного професора в Ланкастерському університеті (Великобританія), Кафедра лінгвістики та англійської мови, Факультет соціо-гуманітарних наук
 • Киян І.В. Участь у гранті Pre-Service English Teacher Methodology Program for Pedagogical Universities за програмою сприяння Міжнародної благодійної організації «Консорціум з удосконалення менеджмент освіти в Україні» та підтримки посольства США та Міністерства освіти і науки України.

Міжнародна діяльність

Кафедра постійно розширює міжнародні зв’язки, прагнучи таким чином перебувати на вістрі сучасних світових наукових досягнень. Переважна більшість викладачів є членами різноманітних міжнародних професійних асоціацій, зокрема IATEFL Ukraine, співпрацюють з U.S. Peace Corps, British Council та DAAD, Інститутом Гете, Асоціацією українських германістів, Австрійською службою обмінів та Фонду імені Ханса Зайделя.,громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «Тісол-Україна» (TESOL-Ukraine), міжнародної філії TESOL.


Протягом 2007-2015 рр. волонтери Корпусу миру США, з-поміж яких і досвідчені викладачі зарубіжних ЗВО, у межах проекту “Викладання англійської мови як іноземної” були залучені до проведення занять з “Практики усного і писемного мовлення англійською мовою”, “Практична граматика”.


Набуває поширення практика стажувань викладачів кафедри іноземних мов за кордоном: у листопаді 2016 року доц. Грицик Н.В. проходила стажування у Західно-Фінляндському Коледжі Університету Турку; доц. Торубара О.А. проходила стажування у Літній школі професійної майстерності від LexicalLab з Hugh Dellar and Andrew Wakley в Metropolitan University (м.Лондон, 3 червня – 14 липня 2017 року.); викл. Панзига О.М. влітку 2019 року проходила стажування у Фольксхохшуле (м. Мюнхен) та онлайн стажування у Гете-Інституті “Цифрове літо” та “Т’юторування онлайн”(літо-осінь 2020 р)
Кафедра іноземних мов з грудня 2017 року встановила зв’язки з міжнародною організацією DAAD та організувала на базі НУЧК імені Т.Г. Шевченка міжнародні семінари: міжнародно-практичний семінар«Dialog der Kulturen: Ukraine und Deutschland» (грудень 2017 р.) “Deutschtage Mobil” (2018 р.) та «Діалог культур: Україна – Німеччина» (березень 2018р.), у межах яких, з-поміж іншого, було проведене тестування студентів і викладачів на знання німецької мови на рівень С1 (DAAD Україна). 16 жовтня 2019 року на базі кафедри іноземних мов та спільно з волонтерами міжнародної організації DAAD проведено тестування з англійської мови OnSETна підтвердження рівня володіння англійською та німецькою мовами.


Кафедра також організовує та бере участь у проведенні методичних семінарів за участю представників компанії видавництв “Longman”, “Express Publishing”, “Pearson Education” та «Hueber» для викладачів англійської та німецької мов закладів вищої та середньої освіти.
Кафедра іноземних мов співпрацює з Osnabruck University.
У жовтні 2017 року доц.Торубара О.А. виступила спікером на TEDxIvanaFrankaStEd, організованому волонтерами Корпусу миру (США) в Чернівцях.


У листопаді 2019 року на базі кафедри іноземних мов за ініціативи доц. Торубари О.А. було проведено міжнародний семінар з підвищення кваліфікації «English Teacher Development Institute on Media Literacy» за сприяння America House


 З 2019 по 2021р.р. доц. Городнича Л.В. була учасником міжнародного проєкту “Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність”, який виконується Радою Міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX in Ukraine за підтримки посольств Великої Британії та США у партнерстві з Міністерством освіти і науки України та Академія Української Преси.


Городнича Л.В. є учасницею міжнародного науково-педагогічного проєкту NETTING – 101127022 – GAP-101127022, який отримав грантову підтримку за програмою Еразмус+, напрямок ЖАН МОНЕ. Тривалість проєкту 26 місяців, починаючи з 1 вересня 2023 року.

Торубара О.А. Стипендіат Британської академії наук. Наукове стажування в якості запрошеного професора в Ланкастерському університеті (Великобританія), Кафедра лінгвістики та англійської мови, Факультет соціо-гуманітарних наук

Грицик Н.В. була гостьовим лектором у ЗВО країни, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського Союзу, а саме у UNIBIZ (Bolzano, Italy) (червень-вересень, 2022р).

Доц. Грицик Н.В. та старший викладач Киян І.В. беруть участь у гранті Pre-Service English Teacher Methodology Program for Pedagogical Universities за програмою сприяння Міжнародної благодійної організації «Консорціум з удосконалення менеджмент освіти в Україні» та підтримки посольства США та Міністерства освіти і науки України.

Забезпечення освітнього процесу

Всі файли, що стосуються Забезпечення освітнього процесу знаходяться за посиланням нижче:

https://drive.google.com/drive/folders/1gJ3vkKt8ZsRMp6AlL6pdSpKhkZ8Fqmla

Бакалавр  Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) 

https://drive.google.com/drive/

Магістр Середня освіта (Українська мова і література.Англійська мова) 

https://drive.google.com/drive/

Склад кафедри

Городнича
Городнича Лариса Віталіївна

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Торубара
Торубара Оксана Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Грицик
Грицик Надія Володимирівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Уланович
Уланович Наталія Юріївна

Старший викладач кафедри іноземних мов

Киян
Киян Інна Василівна

Старший викладач кафедри іноземних мов

Лугова
Лугова Анна Олександрівна

Викладач кафедри іноземних мов

Панзига
Панзига Оксана Миколаївна

Викладач кафедри іноземних мов

Ушакова
Ушакова Людмила Іванівна

Викладач кафедри іноземних мов

Кашпур
Кашпур Світлана Іванівна

Викладач кафедри іноземних мов

Гавриленко
Гавриленко Світлана Василівна

Викладач кафедри іноземних мов

Сіроштан
Сіроштан Яна Юріївна

Викладач кафедри іноземних мов