Філологічний факультет

Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка

Мотиваційний лист

Мотиваційний лист – це документ, у якому автор пояснює, чому він вважає себе кращим кандидатом з-поміж інших. У листі вступник у довільній формі подає інформацію про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони. У разі необхідності можна додати (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист застосовується під час конкурсного відбору:

– на місця державного замовлення – для рейтингування вступників з однаковим конкурсним балом;
– на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – як основа для рейтингування вступників.

Орієнтовна структура:

1. «Шапка» (розташовується в правому верхньому куті листа):
– відомості про особу, якій адресовано лист (назва закладу вищої освіти – Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, голові приймальної комісії, ректору університету – Шеремету О.С.);
– коротка інформація про себе: прізвище, ім’я та по батькові, адреса для кореспонденції та електронна адреса, номер телефону, який заклад освіти закінчив.
2. Вступ:
– звертання в шанобливій формі (до голови приймальної комісії, ректора університету – «Шановний Олеже Семеновичу!») є першим абзацом листа (зазвичай виділяється напівжирним шрифтом та/або курсивом і вирівнюється по центру);
– мета і причина написання мотиваційного листа (наприклад: «Звертаюся до Вас у зв’язку з…»).
3. Основна частина (складається з 2-3 абзаців).
Основну частину можна впорядковувати за власним баченням, однак бажано, щоб вона містила:
– професійні цілі вступника (чому обрано саме цей університет; що зацікавило в обраній освітній програмі та професії; обізнаність із можливостями, які дає освітня програма та університет, тощо);
– свої здобутки, успіхи в навчанні, навички, необхідні для опанування освітньою програмою (для магістрів – досвід науково-дослідної діяльності, участь у наукових/освітніх проєктах тощо);
– що плануєте розвивати в собі в процесі навчання і як навчання в університеті сприятиме професійному розвитку і зростанню;
– кар’єрні прагнення тощо.
4. Заключна частина: 2-3 речення щодо готовності до старанного навчання та впевненості у правильному виборі.

Рекомендований обсяг мотиваційного листа – 1-2 сторінки формату А4, але не менше ніж 100 слів.

Рекомендації до написання мотиваційного листа:

1. Перед написанням мотиваційного листа проведіть підготовчу роботу:
– зберіть інформацію про університет, освітню програму, команду викладачів, що забезпечує реалізацію освітньої програми, його випускників, студентське життя тощо;
– проаналізуйте свої досягнення й особисті якості (виберіть лише те, що безпосередньо стосується бажаної спеціальності).
2. Під час написання дотримуйтесь офіційно-ділового стилю, адже мотиваційний лист є різновидом ділової кореспонденції (уникайте вияву емоцій, образності, ліричних відступів, літературних прикладів).
3. Будьте послідовними, наводьте аргументи.
4. Пишіть лаконічно і про найважливіше, щоб показати вашу зацікавленість та підготовчу роботу.
5. Згадайте про академічні результати з предметів, які важливі для цієї освітньої програми.
6. Дотримуйтесь академічної доброчесності.

Приклади мотиваційних листів з інших кафедр

034 Культурологія ОС Магістр

014.021 Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) ОС Бакалавр

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) ОС Бакалавр

014 Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова) ОС Магістр

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська)) ОС Магістр

014.01 Середня освіта (Українська мова і література) ОС Магістр

Мотиваційний лист, який містить ненормативну лексику або посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, не оцінюються, заява анулюється, а вступник не допускається до участі в конкурсі.